دومین جشنواره امتنان داخلی با همکاری واحد های منابع انسانی، مهندسی پروژه ها و برند، پژوهش و نوآوری در شرکت ایران خودرو خراسان در حال برگزاری است، در این جشنواره ۳۶ کارگروه و کارگر با یکدیگر به رقابت می پردازند که پس از بررسی های اولیه ۲۷ کارگروه به مرحله داوری نهایی راه یافته اند.

این جشنواره در راستای ترغیب و حمایت همکاران جهت مشارکت در ارائه و اجرای طرح های خلاقانه برگزار می گردد.

هدف از ارائه طرح های خلاقانه، بهبود فرآیندهای تولید، افزایش کیفیت، بهبود شرایط ارگونومی، افزایش بهره وری، بهبود مصرف انرژی و نهایتاً تبدیل شرکت ایران خودرو خراسان به محلی بهتر برای فعالیت کلیه همکاران و افزایش رضایت مشتریان است. تیم داوری این جشواره متشکل از ۱۵ نفر از اعضای انجمن های علمی است که این افراد از همکاران واحدهای بدنه، رنگ، مونتاژ، مهندسی،خدمات فنی، پژوهش و نوآوری و … انتخاب گردیده اند. داوری در دو مرحله شامل ارائه شفاهی و بازدید های میدانی انجام می پذیرد و شرکت کنندگان فرصت خواهند داشت تا در این دو مرحله ازطرح های خود دفاع نمایند.