دوشنبه ۱۴ دی ماه (۱۴۰۱) خانم دکتر ملک نیا مدیر ارتباط صنعت با دانشگاه آزاد اسلامی به همراه هیئتی از شرکت ایران خودرو خراسان بازدید کرد.
این بازدید پیروی انعقاد تفاهم همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی و شرکت ایران خودرو خراسان برگزار و در خصوص ظرفیت های دو طرف در جهت توسعه همکاری های مشترک گفتگو شد.
دکتر ملک نیا پس از بازدید از سایت تولیدی ایران خودرو خراسان اذعان کرد: شرکت ایران خودرو خراسان یکی از مجموعه هایی است که واقف به اهمیت جایگاه پژوهش می باشد.
وی افزود: مرکز پژوهش و نوآوری ایران خودرو خراسان پیشگام نوآوری و پژوهش در گروه صنعتی است.

شایان ذکر است ایران خودرو خراسان و دانشگاه آزاد اسلامی استان یک قرارداد و دو تفاهم نامه همکاری امضا کردند، این قرارداد و تفاهم نامه ها در راستای منویات مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین است که با اهداف تعاملات دوسویه میان صنعت و دانشگاه شکل گرفته است.