پروژه های اتوماسیون صنعتی و تجهیزات

تحقیق و توسعه بر روی اسکن بدنه جهت تشخیص ایرادات ظاهری بدنه (نیش و قری و …)

فراخوان

زنگ بری قطعات و مجموعه های اکسید شده سالن بدنه سازی

فراخوان

بهینه سازی کاور ربات های سالن رنگ

فراخوان

جایگزینی روشهای شستشوی اسکیدهای سالن رنگ

فراخوان

اصلاح اسکرابر پایه آب سالن رنگ

فراخوان

داخلی سازی سره گان هیدرام در تست تخریب

فراخوان

طراحی و ساخت اینترفیس ارتباط با پرینترهای ابزار برقی چرخ و پلوس

فراخوان

استفاده از پوشش مناسب برای سطوح جیگ و تجهیزات جهت جلوگیری از چسبیدن پاشش جوشکاری

فراخوان

مسیر یابی حرکت ماشین یدک کش ( AGV ) تغذیه خط مونتاژ بصورت پردازش تصویر

فراخوان

تحقیق و توسعه بر روی متریال سره گان جهت افزایش طول عمر سره و بهبود کیفیت جوش

فراخوان

افزایش عمر پین های جیگ های بدنه سازی

فراخوان

بازیافت تینر شستشوی مسیرهای سیرکولاسیون سالن رنگ

فراخوان