پروژه های فناوری اطلاعات

تحقیق و توسعه بر روی اسکن بدنه جهت تشخیص ایرادات ظاهری بدنه (نیش و قری و …)

فراخوان

سیستم انطباق پذیری ناوگان حمل

فراخوان

طراحی و ساخت اینترفیس ارتباط با پرینترهای ابزار برقی چرخ و پلوس

فراخوان

مسیر یابی حرکت ماشین یدک کش ( AGV ) تغذیه خط مونتاژ بصورت پردازش تصویر

فراخوان