درباره ما

مرکز پژوهش و نوآوری ایران خودرو خراسان در سال 1399 در راستای حمایت از خلاقیت و ایده پروری با هدف برقراری ارتباط پایدار و موثر با دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور ایجاد گردید. این مرکز با هدف حمایت از نخبگان، کسب رضایت مشتریان، بهبود کیفیت محصولات تولیدی و حفاظت از محیط زیست با رویکرد نوآوری باز پذیرای ایده ها و نظرات شما می باشد.

نوآوری باز در ایران خودرو خراسان

 شبکه دفاتر فناوری ما در تأمین رهبری نوآوری سازمان نقشی حیاتی ایفا می کند و یکی از جنبه های اصلی رویکرد نوآوری باز در سازمان است. در ایران خودرو خراسان، نوآوری باز یعنی:

دفاتر پژوهش و نوآوری ایران خودرو خراسان

دفاتر پژوهش و نوآوری دارای موقعیت استراتژیک شامل 3 دفتر در شرکت مرکزی و مراکز علمی و پژوهشی می باشد. این دفاتر با ارتباط با متخصصان مستقر در گروه صنعتی ایران خودرو، سایر شرکای تجاری، دانشگاه ها و مراکز علمی ایده ها و راهکارها را مورد بررسی و پرورش قرار می دهند و پس از تکمیل، آنها را جهت پیاده سازی به متولیان مربوطه در ایران خودرو خراسان ارجاع می دهند.

به ما بپیوندید، در مورد فعالیت های دفاتر پژوهش و نوآوری بیشتر بدانید و ایده های خود را عملی کنید.