شرکت ایران خودرو خراسان و دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی در راستای ارتقای همکاری صنعت و دانشگاه یک قرداد و ۲ تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
پس از جلسات پژوهش و نوآوری شرکت ایران خودرو خراسان با دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نتیجه روز دوشنبه مورخ ۷ شهریور ماه(۱۴۰۱) محسن مرادی رییس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی به همراه جمعی از معاونان خود در شرکت ایران خودرو خراسان حضور یافت و پس از بازدید از خطوط تولیدی، به نشست مشترک با بیژن زاهدی فرد مدیرعامل این شرکت پرداخت.
این نشست با هدف گسترش تعاملات دو سویه میان صنعت و دانشگاه انجام شد و در پایان طرفین به امضا یک قرارداد با عنوان طرح پویش و دو تفاهم نامه با عنوان طرح پایش و امکان استفاده از منابع علمی دانشگاه پرداختند.
بر اساس قرار داد طرح پویش، دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس نیازمندی های شرکت ایران خودرو خراسان دانشجویان علاقمند را پس از موفقیت در مصاحبه های حضوری جهت مهارت آموزی در حین تحصیل به شرکت معرفی خواهد کرد در قبال آن هزینه ای را به عنوان کمک هزینه تحصیل به دانشجویان پرداخت خواهد شد.
همچنین بر اساس تفاهم نامه طرح پایش، شرکت ایران خودرو خراسان چالش ها و مسایل موجود بر سر راه تولید را در سامانه سراسری دانشگاه آزاد ثبت می کند و میان تمامی دانشجویان به اشتراک می گذارد. دانشجویان علاقمند در سراسر کشور می توانند با ارائه طرح های خود در قالب پایان نامه با شرکت ایران خودرو خراسان همکاری داشته باشند.
بیژن زاهدی فرد مدیرعامل شرکت ایران خودرو خراسان در این نشست، تعامل موثر دانشگاه و صنعت را یکی از مهم ترین عوامل در شکوفایی کشور دانست و گفت: امیدواریم با استفاده از توانایی های دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی، در سالی که به فرموده مقام معظم رهبری به نام تولید دانش بنیان نام گذاری شده است، گام موثری در تحقق این شعار برداریم.
وی ضمن تشکر از تلاش های همکاران پژوهش و نوآوری شرکت در راستای توسعه ارتباط با دانشگاه عنوان کرد: این ارتباط های موثر امروز به نتیجه حاصل شد و توانستیم در راستای توسعه هم کاری های دوسویه، سند همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی به امضا برسانیم.