هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها با همکاری شرکت ایران خودرو خراسان و دانشگاه فردوسی مشهد در محل دانشگاه برگزار شد.
ایران خودرو خراسان در این همایش دو کارگاه آموزشی با عنوان “پژوهش و نوآوری در ایران خودرو خراسان ” و “نقش رهبری تحویل آفرین و تفکر استراتژیک در چرخه عمر سازمان” را برگزار کرد.
این کنفرانس با هدف گسترش دانش فنی، افزایش آگاهی، اشتراک گذاری اطلاعات و همچنین بهره برداری از یافته های جدید جهت بکارگیری در بخش صنعت کشور برنامه ریزی گردید.